Wiadomości Szkoły Podstawowej w Miłkowicach
Tydzień Nauk Ścisłych : 2 - 8 grudnia 2019 Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

Od 2 do 8 grudnia przedmioty matematyczno – przyrodnicze zawładnęły całą szkołą. Corocznie nauczyciele przedmiotów ścisłych w Szkole Podstawowej w Miłkowicach starają się, by matematyka, fizyka, geografia, biologia, informatyka i chemia stały się bliższe zainteresowaniom młodzieży. Tydzień Nauk Ścisłych połączony został z JUBILEUSZOWYM ROKIEM MATEMATYKI.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w uznaniu zasług polskich matematyków dla światowej nauki, upamiętniając niezwykły rozwój matematyki polskiej, jaki nastąpił po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, a także podkreślając rolę tej dziedziny nauki w rozwoju polskiego społeczeństwa, ustanowił  rok 2019 Rokiem Matematyki. Podczas prezentacji multimedialnej pt. „6 wybitnych polskich matematyków” uczniowie mogli poznać życiorysy i osiągnięcia wybitnych Polaków, którzy należą do elity światowej.

NAUKI ŚCISŁE, to nie tylko trudne zadania, wzory, pierwiastki, suche liczby i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa i pasjonująca przygoda.

Uczniowie mieli okazję sprawdzić się w różnych konkursach. Któż nie lubi rebusów, zgadywanek, łamigłówek i wyzwań? A do tego jeszcze współzawodnictwo z koleżankami i kolegami.

LAUREACI KONKURSÓW

„ Mistrz Logicznego Myślenia” - SZYMON CZUKIEWSKI 5a

„ Mistrz Jednostek” - ALEKSANDRA ROSIK klasa 8a

Konkurs plastyczny - ,,Symbol pierwiastka chemicznego"

Wyróżnienie – JULIA OLSZEWSKA klasa 7b

Wykreślanka fizyczno – chemiczna

I miejsce PAWEŁ ŚWIĄTKOWSKI

„ Mistrz Łamigłówek matematycznych”

Klasa 4 PATRYK KUBIAK

KLASA 5 ex aequo SZYMON PRZYSTAJ I CELINA GÓRALEWSKA

Klasa 6 ALEKSANDRA SZOT

Klasa 7 JAN KUCIEPSKI

Klasa 8 TYMOTEUSZ ZABOROWSKI

Konkurs matematyczno – plastyczny pt. „ Obraz z figur geometrycznych”

I miejsce ex aequo Aleksandra Kenc i Weronika Stolarska

Wyróżnienia: Ania Szczerbicka, Ewa Chęś, Kacper Kowalski, Julia Urbańczyk, Dominika Zębacka, Piotr Ignaciuk

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Uczestnikom i laureatom konkursów serdecznie gratulujemy wiedzy oraz dziękujemy!
 
PIERWSZY MIĘDZYKLASOWY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

PIERWSZY MIĘDZYKLASOWY KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

 

Organizator : Opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Jolanta Szeszko                                       

Celem konkursu jest:

 • pielęgnowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych,
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji,
 • prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień,
 • motywowanie dzieci, młodzież i rodziców do wspólnej twórczej aktywności,
 • integracja zespołów klasowych,
 • integracja wspólnot szkolnych ( MILE WIDZIANA WSPÓŁPRACA RODZICÓW, DZIADKÓW)

Warunki konkursu:

Konkurs jest kierowany dla klas 1-8 szkoły podstawowej w Miłkowicach. Każda klasa może zgłosić do konkursu jedną szopkę. Materiał pozostawia się inwencji wykonawców, jednak wymaga się aby konstrukcja szopki była stabilna, wszystkie elementy muszą być przymocowane w trwały sposób.

Rozmiary podstawy nie mniejsze niż  60x60 ( docelowo szopka zostanie przeniesiona do kościoła w Miłkowicach). Praca w formie przestrzennej. Dopuszcza się oświetlenie szopki jedynie światłem bateryjnym.

Termin składania prac konkursowych: 20 grudzień 2019, Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, sala języka niemieckiego)

Tematyka konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu ( klasy 1-8 szkoły podstawowej w Miłkowicach) jest wykonanie przestrzennej pracy– szopki bożonarodzeniowej, statycznej lub ruchomej. Przy ocenie będą brane pod uwagę :

 • wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia,
 • nawiązanie do tradycji,
 • architektura,
 • figurki,
 • oświetlenie,
 • kolorystyka,
 • nowatorstwo,
 • dekoracyjność,
 • ogólne wrażenie estetyczne.

Każda klasa może zgłosić do konkursu jedną szopkę. Materiał pozostawia się inwencji wykonawców, jednak wymaga się aby konstrukcja szopki była: stabilna, wszystkie elementy muszą być przymocowane w trwały sposób. Rozmiary podstawy nie mniejsze niż  60x60 ( docelowo szopka zostanie przeniesiona do kościoła w Miłkowicach). Dopuszcza się oświetlenie szopki jedynie światłem bateryjnym.

Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, dziadkowie, rodzeństwo).

Każda szopka musi być opatrzona informacją zawierającą: klasę, imię i nazwisko opiekuna.

Postanowienia ogólne:

 1. Prace oceniać będzie komisja konkursowa ( 5 osób)  powołana przez organizatora specjalnie do tego celu. Od decyzji komisji nie ma odwołania. Lista zwycięzców zostanie podana na stronie szkoły.
 2. Spośród zgłoszonych prac komisja wyłoni 3 najlepsze pracę, które zostaną nagrodzone. Ponadto zostaną przyznane 2 wyróżnienia.
 3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac, oraz pozostali uczestnicy konkursu, za pośrednictwem szkoły zostaną poinformowani o terminie, miejscu oraz uroczystym wręczeniu nagród.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w prasie, Internecie;
 6. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Wernisaż prac: 24 grudnia 2019 w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia  NMP w Miłkowicach.

 
EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA - 8 listopada 2019 Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

Dzień Zdrowego Śniadania jest obchodzony na wiele sposobów. W niektórych krajach kucharze zapraszają młodzież do restauracji, aby pokazać młodym ludziom czym jest zdrowe żywienie, prowadzą też warsztaty i zajęcia w lekcjach na temat zdrowej diety.

W Szkole Podstawowej w Miłkowicach również prowadzona była kampania dotycząca dobrych nawyków żywieniowych. Celem święta było promowanie zdrowego jedzenia wśród najmłodszych (i nie tylko), dobrych nawyków żywieniowych, spożywanie regularnie posiłków, informowanie o konsekwencjach złej diety. Uczniowie klas młodszych wykonali piękne plakaty dotyczące tematyki zdrowego żywienia, którymi zapełnili korytarze szkolne. Nauczyciele i wychowawcy klas 1-4, świetlica szkolna i samorząd szkolny zaangażowani w akcję, zorganizowali w klasach wspólne spożywanie zdrowego posiłku. Przygotowywali soki i koktajle z owoców i warzyw, kanapki, przekąski, kolorowe  sałatki i surówki w ramach zajęć lekcyjnych oraz uświadamiali wychowanków o roli śniadania w codziennej diecie.
 
101 rocznicy Odzyskania Niepodległości Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

Świętowanie 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę uczniowie Szkoły Podstawowej w Miłkowicach rozpoczęli w dniu 31 października 2019 r. od odwiedzenia lokalnych cmentarzy.  Zapalając już po raz drugi  znakowane znicze uczcili pamięć tych, którzy oddali życie za Naszą Ojczyznę. 5 listopada uczniowie zespołu tanecznego i wokalnego wzięli udział w Konkursie Pieśni Patriotycznych w Chojnowie.  Zespół taneczny Marzenie zdobył I nagrodę, a zespół Melomani – wyróżnienie. Dnia 8 listopada 2019 r. korytarze szkolne przybrały biało-czerwony wystrój. Na wietrze powiewały flagi państwowe. Uczniowie obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów klasy 6a i 3b, a następnie wysłuchali pieśni w wykonaniu zespołu Marzenie i Melomani. Po  apelu wszyscy włączyli się w koncert pieśni patriotycznych.  O godz. 11.11 uczniowie i nauczyciele odśpiewali Hymn Państwowy.

Więcej…
 
"Krwią wyzwalana, sercem ukochana" - II edycja Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej Drukuj
Sukcesy - Szkoła Podstawowa

"Krwią wyzwalana, sercem ukochana" Pod takim tytułem  05 listopada 2019r. w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie odbyła się II edycja Konkursu Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Celem była prezentacja i promocja polskich pieśni patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej  oraz kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych.
Na scenie w szkolnej auli przed liczną widownią zaprezentowało się kilkudziesięciu wokalistów, zespołów i chórów ze szkół nie tylko chojnowskich, ale i całej gminy Chojnów i Miłkowic. Ze Szkoły Podstawowej  w Miłkowicach do konkursu przystąpiły dwie grupy wokalne. Jury miało przysłowiowy twardy orzech muzyczny do zgryzienia, ponieważ  poziom tegorocznego konkursu był bardzo wysoki, a uczestnicy pokazali niezwykłe talenty.
Ostatecznie 1 miejsce zajął Zespół Pieśni i Tańca MARZENIE  ze SP w Miłkowicach  za prezentacje piosenki "Gdzie są kwiaty z tamtych lat".Opiekunem  zespołu jest p. Elżbieta Posiewała, a pierwsze wyróżnienie trafiło do chóru MELOMANI za piosenkę "Weselisko". Opiekunem  grupy jest p.Agata Wójtów.
 

 
Zajęcia rozwijające z matematyki dla klas VII i VIII w ramach projektu "Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice" Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

2018 uniaJuż drugi miesiąc uczniowie klas VII i VIII rozwijają swój intelekt w bardzo przyjemny sposób. Ćwiczą logiczne myślenie, pamięć, spostrzegawczość, refleks i koncentrację, a wszystko podczas zabawy. Poznane dotąd gry edukacyjne to „Zgrywusy”, „Halli Galli”, „Złap psiaka”, „Super farmer”, „Hej, to moja ryba”, „Samotnik”, „Blokada”, „Antywirus”, „Misiu Zdzisiu”.

Chociaż spotykamy się na 8 lekcjach, to humory wszystkim dopisują! Co widać na zdjęciach!

Dorota Martka
 
Matematyczne sukcesy naszych uczniów Drukuj
Sukcesy - Szkoła Podstawowa

Za nami już kolejna edycja konkursu interaktywnego „VIII Maks Matematyczny”. Nasi uczniowie stanęli w szranki z blisko 9100 uczniów z około 950 szkół w Polsce. Do rozwiązania były dwa nowe zadania: „Mozaika” – w którym należało wykazać się ogromną wyobraźnią w wirtualnym układaniu klocków oraz „Suwak”  - sprawdzające sprawność rachunkową podczas dzielenia. Wszystko w podziale na poszczególne kategorie wiekowe.

Pięcioro uczniów wygrało darmowy udział w tym konkursie podczas „Szkolnych zmagań z tabliczką mnożenia”. Być może inaczej zabrakło by niektórym odwagi, aby wziąć w nim udział, a tu proszę – takie sukcesy! Oto najlepsi:

 • Ewa Chęś                      SP4  8 m. w woj.     190 m. w kraju
 • Szymon Czukiewski       SP5    7 m. w woj.   
 • Szymon Przystaj            SP5    9 m. w woj.
 • Hanna Barełkowska      SP7    3 m. w woj.    146 m. w kraju
 • Bartosz Turczyn           SP7    5 m. w woj.
 • Barbara Kozłowska      SP8    5 m. w woj.    90 m. w kraju
 • Paweł Świątkowski      SP8    7 m. w woj.    126 m. w kraju

Wszystkim serdecznie gratuluję!

Zapraszam do kolejnej edycji już w marcu 2020r.!

Dorota Martka
 
Pasowanie na ucznia w klasach pierwszych - 18.10.2019 Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

18.10.2019r. o godz.16.00 uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Miłkowicach złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku pasowania na ucznia dostąpiło 37-ro dzieci. Uczniowie klas pierwszych przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowania na ucznia, którego dokonała Pani Dyrektor Dorota Rycombel oraz Wójt Gminy Miłkowice Pan Dawid Stachura. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej w Miłkowicach. Na zakończenie wszyscy uczniowie dostali pamiątkowe dyplomy. Nie zabrakło też upominków od rodziców, zaproszonych gości i słodkości od koleżanek i kolegów ze starszych klas.
 
Dzień Edukacji Narodowej - 14 października 2019 Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

14 października 2019 r. uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej powszechnie nazywany Dniem Nauczyciela. O godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów
klas 2 i 3. W programie mogliśmy podziwiać występy zespołu tanecznego Marzenie oraz zespołu wokalnego Melomani. W uroczystości uczestniczył Wójt Gminy Miłkowice, zaproszeni goście, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice i uczniowie. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji za zaangażowanie w realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych. Na zakończenie zostały wręczone nagrody Dyrektora Szkoły oraz Organu Prowadzącego.
 
SZKOLNY KONKURS "MISTRZ TABLICZKI MNOŻENIA" 4 X 2019 R. Drukuj
Z życia Szkoły Podstawowej

4 października uczniowie naszej szkoły licznie wzięli udział w konkursie sprawdzającym znajomość tabliczki mnożenia. Dlaczego tego dnia? Ponieważ jest to Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia - akcja promowania, zachęcania do znajomości tabliczki mnożenia wśród dzieci. Niektórzy startowali kolejny raz i mają zamiar próbować dalej. No cóż, tabliczka mnożenia zawsze się przyda, wiec warto ją szlifować.

Tytuł MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA zdobyli:

 • W kategorii klas IV Ewa Chęś
 • W kategorii klas V Szymon Przystaj
 • W kategorii klas VI Tomasz Kurek
 • W kategorii klas VII Hania Barełkowska
 • W kategorii klas VIII Basia Kozłowska

 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 64

Dziennik Elektroniczny

Dziennik elektroniczny

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach
ul. Wojska Polskiego 75A, 59-222 Miłkowice

tel. 076 8871219
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information